Vilkår for anvendelse


www.danmarksbedsteborneby.dk ejes og drives af foreningen Helsinge – Danmarks Bedste Børneby (herefter benævnt HDBB) med placering i Helsinge, Danmark.

Du er velkommen til at se dig omkring på hjemmesiden. HDBB giver dig tilladelse til at se på denne side og til at printe eller downloade materiale, der vises på denne side, til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at du sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres. Du må dog ikke uden skriftlig tilladelse fra HDBB på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet på denne hjemmeside må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing).

Enhver form for information eller materiale, som du måtte fremsende til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortrolig og ikke-ophavsretligt beskyttet. HDBB har ret til at bruge alt, hvad du sender med post til ethvert formål. Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra denne hjemmeside, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

HDBB kan frit lægge hyperlinks til tredjemands hjemmesider. HDBB har ingen kontrol over de linkede hjemmesider, og HDBB er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside eller af nogen hjemmeside linket til en sådan linket hjemmeside. HDBB giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og HDBB forbeholder sig ret til at anføre dette på sin hjemmeside. HDBB forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis du ønsker at besøge nogen af tredjemands hjemmesider, som er linket til denne hjemmeside, sker dette på eget ansvar.