Årsberetning fra Legestuen Haletudserne


Da legestuen Haletudserne åbnede i april 2013 på initiativ af Maja Dochedal, var det en mindre gruppe forældre og børn, der satte gang i sagerne. Det var primært mødre på barsel eller med børn i vuggestuealderen, der kom og legede, og det var hyggeligt og intimt. Efterfølgende blev tobholderfunktionen overleveret til Kristina Hobbs, som bestrider hvervet, indtil en anden fru Tudse overtager.

I sit første leveår er Haletudsernes udvikling gået stærkt, båret af velvillighed, sammenhold og en unik og rummelig stemning i vores vandhul; rygtet om vores fantastiske fysiske forhold og rare legekammerater har bredt sig.

Haletudserne er nu fast over 30 børn hver gang, vi har åbent. Der har været tilgang af nye brugere hver uge hele foråret, og det er helt ekstraordinært for legestuer, at vi har en meget stor gruppe af hjemmepassede børn i børnehavealderen, der kommer i legestuen for at finde legekammerater. Da vi har så fine lokaler, er der fint plads til både krybe, kravle og løbe-børn, og vi ser også større søskende flokke finde sig fornemt tilrette som Haletudser. Det er en stor fornøjelse, og det betyder også, at Helsinge får meget positiv opmærksomhed i kredsene af de nye moderne hjemmegående forældre, som vælger ikke at sende deres børn i institution. Helsinge er på landkortet som progressiv, familievenlig kommune, og det skader jo hverken kommunekassen eller den forening, vi hører under: Helsinge, Danmarks Bedste Børneby:-)

Haletudserne er efterhånden aktive på flere fronter. Brugerne lægger fotos, hilsner og informationer på vores facebookgruppe (kun for brugere) og på siden (offentlig) hver uge, vi optræder på nationale lister over legestuer som fx SAMFO og Hjemmeunger.dk, og vi har i det forgangne år været i Ugeposten ikke mindre end 5 gange. Derudover har vores deltagelse i den nystartede Børnefestival, som Helsinge-Danmarks Bedste Børneby skabte for første gang i 2013, heller ikke gået upåagtet hen. Over 100 familier var forbi vores hyggeområde nede i gågaden sidste år i september, og mange gode snakke om børneliv i Helsinge fandt sted over modellervoks og sæbebobler. Det bliver spændende at se, hvordan formidlingen af Haletudselivet tager form i 2014-2015.

Vi har i 2013-14 iværksat mange forskellige aktiviteter i Haletudserne. Rytmikhold for de 0-3 årige og en flot julefest med gaver, juletræ, hjemmegjort pynt og lækre småkager er blevet efterfulgt af et brag af en fastelavnsfest med over 30 gæster, bondegårdstur og musikhold for 3-6 årige. Vi har set gode venskaber blomstre op blandt både børn og voksne, og det er en stadig fornøjelse at være med tirsdag og torsdag. Musikholdet for de store lå om fredagen, og det udviklede sig hurtigt til en uformel åbningsdagdag i legestuen, hvor det kun var de store, der gav den gas. På fredagsholdet kom også børn, der går i børnehave, og dermed udbredtes legestuens eksistens og gode forhold til en helt ny gruppe familier. Ofte har det været svært at få folk ud af døren fredag eftermiddag:-)

Vi håbede på en afslutningskoncert i forbindelse med kulturnatten i Helsinge, men desværre gør manglende opbakning og økonomi, at holdet sluttede d 2 maj. Både tidspunktet kl 14 fredag eftermiddag og det, at holdet er gratis for deltagerne gav problemer - vi går i tænkeboks og ser på, om Helsinge - Danmarks Bedste Børneby mon kunne tænke sig et Haletudse-kor fremover. Så kunne der søges penge til det fra en anden kasse, vi kunne synge i Legestuen, til fælles byarrangementer, og børn fra institutionerne og legestuen kunne mødes over musik og leg. Tænkeboksen er åben for alle, jeg arbejder på sagen.

Det kommende år byder forhåbentligt på hyggelige og spændende aktiviteter, fester og fjollerier - det er op til os selv, hvad der skal ske. Husk, at alle kan byde ind med forslag og initativ, og alle forslag er virkelig velkomne. Vi er 100% brugerdrevne, og er der opbakning, så kan vi få det meste til at ske.

Vi har fortsat selv ansvaret for rengøring af vores fine lokaler. Der er ikke sket meget på renoverings-siden, og vi skal ikke forvente aktivitet fra ejerne af lokalerne på den front. Vi håber på en dør ud til gangen inden kulden sætter ind til efteråret, men derudover må vi selv gå til værks. Til gengæld synes vores turnus-ordning at sørge for, at vi brugere løbende får skrubbet gulvene rene og sendt edderkopperne på flugt. Det er dejligt, at vi ved fælles indsats kan læse problemet med manglende rengøring indtil videre.

Der er flyttet to andre brugere ind i lokalerne for enden af gangen - lokaler, som vi ikke anvendte, og det er jo fint, at de bliver brugt til noget fornuftigt!

Fremtiden byder på endnu en Børnefestival i september, hvor Haletudserne naturligvis skal have en rolle. Hvordan og hvorledes, det er op til os - og jeg håber, at et par ildsjæle har lyst til at byde ind med ideer og et par times arbejde. Flere fælles arrangementer er også kærkomment, ligesom vi skal have talt om, om vi skal have flere forløb med forskellig undervisning i det kommende år. Vi kunne også begynde at bevæge os lidt rundt i området, fx skovtur med bålmad i bålhytten eller haletudsejagt i sumpen bag boldbanen:-)

Legestuen Haletudserne håber jeg fortsat er et sted, hvor vi er fælles om drift, udvikling og den gode, tolerante stemning. Her skal være plads til alle, legen og friheden står på første række.

Alle er velkomne i vores vandhul, og alle initativer er lige så.

Tak for et godt år - og tillykke med 1 års dagen!

Kvæk kvæk fra fru Tudse - aka Kristina Hobbs, tovholder for Haletudserne